| | RSS订阅
中国金属新闻网

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995 338 338 338 338 -36.6 -0.0977 338 200 67600000 - 0
Au9999 341 341.2 337.9 338 6.26 0.0189 338.47 96 32493400 - 0
Au100g 329.66 346.55 329.66 339.08 6.68 0.0201 340.74 75.8 25828468 - 0
Au(T+D) 327.95 346.1 327.6 338.15 5.04 0.0151 339.1 317646 1.07715E+11 272520 9630
Au(T+N1) 330 345 327 339.95 9.7 0.0294 342.7 3332.4 1141948530 180514 200
Au(T+N2) 332 350 332 343.05 9.35 0.028 343.6 223 76620080 115618 1000
mAu(T+D) 327.5 346.43 327.5 338.27 5.07 0.0152 339.22 71890.2 24387124662 1011464 53866
Pt9995 152.2 166.5 152.2 160 -1.2 -0.0074 159.16 1966 312918900 - 0
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
  延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
  成交量和成交金额为双向计量。单位:元

本文引用地址:http://www.udfix.com/jg/show-439409-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ: